PURPOSE ZONDER VISIE BESTAAT NIET.

Het hebben van een duidelijke visie is essentieel voor bedrijven om relevant te blijven in de samenleving. Het stelt hen in staat om niet alleen waarde te creëren voor zichzelf, maar ook voor hun medewerkers, klanten en stakeholders. Zonder visie lopen bedrijven het risico irrelevant, kortzichtig en uiteindelijk onhoudbaar te worden.

Ik zie veel bedrijven worstelen met het begrip purpose. “Wat is het?”; “Hoe kan ik met mijn bedrijf van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij?”; “Mijn product heeft toch toegevoegde waarde? Is dat niet voldoende?”

Dat je product toegevoegde waarde heeft is zeker waar, maar om je purpose te vinden moet je de zaken omdraaien. Letterlijk. Succes betekende tot nu toe, goed weten wat je USP is en in welke markt/product combinatie die het best tot zijn recht komt. Dit perspectief van jezelf in relatie tot de markt beschouwen helpt je echter niet bij het ontdekken van je purpose.

Neem de maatschappij als vertrekpunt.

Om je hogere doel te vinden, neem je niet jezelf als vetrekpunt, maar de maatschappij waar je onderdeel van uitmaakt. Wat is daar gaande? Wat gebeurt er in die maatschappij waar jij je producten verkoopt, waar je medewerkers onderdeel van zijn en waar jij je grondstoffen koopt? Wat gaat je aan het hart? Wat zijn zaken waarvan je vindt dat het niet kan zijn dat we dat nog steeds niet hebben opgelost?

Wat gun je de maatschappij? In wat voor maatschappij wil je leven? Dit zijn geen makkelijke vragen om te beantwoorden, maar het formuleren ervan brengt je bij thema’s die je aan het hart gaan. Met andere woorden, om je purpose te vinden heb je een visie nodig op de maatschappij en de wereld.

quote visie artikel impact Centre Erasmus kopie 19

De maatschappij verwacht dat ze als vertrekpunt wordt gezien.

Aan de andere kant verwacht de maatschappij in toenemende mate dat het uiteindelijke doel van een bedrijf zou moeten zijn om waarde te creëren voor de samenleving, in plaats van alleen voor zichzelf. Een bedrijf dat uitsluitend gericht is op zijn eigen belangen en winst, is op de lange termijn waarschijnlijk niet houdbaar in de ogen van de steeds kritischer wordende consument en medewerker. De wijze waarop Shell, Heineken en andere multinationals in toenemende mate ter verantwoording worden geroepen is de voorbode van deze ontwikkeling.

Het formuleren van een overtuigende purpose vereist daarom een diep begrip van de krachten die de wereld vormgeven, evenals de bereidheid om aannames ter discussie te stellen en nieuwe ideeën te omarmen. De komende jaren worden waarschijnlijk even onrustig of misschien nog wel onrustiger dan de laatste 4 jaar met Trump, #metoo, corona en de Oekraïne oorlog.
De zoektocht naar purpose vereist de bereidheid om risico’s te nemen en te experimenteren met nieuwe benaderingen.

De meest urgente sociale en milieukwesties identificeren en manieren vinden om bij te dragen aan het oplossen ervan, wordt het ‘nieuwe concurreren’. Door de behoeften en wensen van de samenleving te begrijpen, kunnen bedrijven producten en diensten ontwikkelen die op een unieke en waardevolle manier aan die behoeften voldoen. Dit opent een nieuwe weg om concurrentievoordeel en een groter marktaandeel te krijgen.

Kortom, bedrijven die de wereld als referentiepunt nemen om hun hogere doel te vinden, zullen eerder waarde creëren voor de samenleving, innovatie stimuleren, hun reputatie verbeteren en een bevredigende werkomgeving voor hun werknemers creëren. Door zich te richten op de behoeften en wensen van de samenleving, kunnen bedrijven succes op de lange termijn behalen en een positieve impact hebben op de wereld.