Algemene voorwaarden

Versie 1.0 oktober ’22

Bevestiging van inschrijving

Inschrijven kunt u via deze website. Na uw digitale inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging van ons per email. Heeft u binnen 24 uur niets ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via [email protected].

Uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van inschrijving met routebeschrijving per email.

NB. Uw gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten van de PurposeDay organisatie en PurposeDay XL.. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de AVG/GDPR. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, via [email protected]

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, kunt u in uw plaats een collega laten deelnemen, mits deze in het bezit is van uw inschrijving. Indien u uw inschrijving wilt annuleren dient u rekening te houden met de volgende regelingen:

· Bij annulering tot 3 weken voor de datum van plaatsvinden, berekenen wij € 50,- (excl. BTW) aan annuleringskosten.

· Bij latere annulering bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Annuleren en het wijzigen van deelname dient per email te geschieden via [email protected]

Facturering en betaling

Uw heeft de mogelijkheid om via een factuur te betalen. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Uw inschrijving is pas definitief nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van de website(s) van The Purpose Way BV wordt de uiterste zorg besteed.

The Purpose Way BV behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. The Purpose Way BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Wanneer u fouten, vergissingen of andere storende zaken op de website(s) van The Purpose Way BV tegenkomt, kunt u die via [email protected] aan ons melden