De noodzaak om de huidige economie versneld te transformeren naar een purposegedreven economie wordt door een groeiend aantal mensen gevoeld. Bedrijven willen relevant blijven en netto een positieve impact hebben. De vraag is: hoe gaan we dat doen? Antwoorden hierop krijg je tijdens Purpose Day XL op 18 april in Bussum. We spraken de twee drijvende krachten achter deze dag: Ralph Zebregs en Folkert van der Molen.

Door: De redactie van The Optimist

Ze geloven allebei dat bedrijven zonder een positieve maatschappelijke impact op termijn geen bestaansrecht meer hebben. Alleen maar ‘de schade beperken’ volstaat niet; vandaar dat het thema van Purpose Day XL is: ‘The Road to Net Positive!’, wat betekent dat we geen genoegen mogen nemen met voorzichtig compensatiegedrag of een beetje minder negatieve impact. Het moet een tandje scherper.

Ecosysteem

Ralph Zebregs neemt vooral grotere bedrijven mee op een purpose journey. ‘Ik heb begrip voor het krachtenveld van een groot bedrijf. Vaak is het zo dat het leiderschap visie heeft en purpose omarmt, maar opziet tegen de ingrijpende transitie die daarvoor nodig is. Het speelveld waarbij onzekerheid en regelgeving een rol spelen ken ik, dus ik kan ze daar doorheen leiden.’ Vijf jaar geleden organiseerde hij de eerste editie van Purpose Day. ‘Je moet begrijpen dat je als bedrijf onderdeel bent van een ecosysteem. De enige manier om het goed te hebben, is als het hele ecosysteem het goed heeft; “als ons bedrijf groeit, groeit het geluk van de wereld”. Dat impliceert een genereuze houding en purpose is daarbij een middel om je ervan bewust te maken of te houden. Purpose is niet een doel op zich.’

Netto positiviteit

Volgens Ralph heeft al ons handelen impact op het handelen van de ander en omgekeerd. ‘Als bedrijven dat gaan snappen, dan kunnen we de stap naar die nieuwe economie makkelijker zetten. Dat is ook de essentie van netto positiviteit. We staan nu op “verlies”, dus we moeten meer geven om een positieve balans te krijgen.’ Hij vindt de weg richting netto positiviteit een stuk interessanter dan de weg naar neutraliteit. ‘Dat vraagt om creativiteit, jezelf opnieuw uitvinden. En je moet met de partijen in jouw keten samenwerken om oplossingen te vinden.’

[streamer] ‘Netto positief vraagt om creativiteit, jezelf opnieuw uitvinden.’

Er staat een indrukwekkend lijstje sprekers opgelijnd voor Purpose Day XL. Mensen als Paul Polman (ex-Unilever), Ruud Veltenaar (scientivist en progressor), Michel Driessen (Verstegen), Bart Nollen (Dayrize), Hajar Yagkoubi (voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger) en Liesbeth Mol (boardmember Deloitte Nederland) staan op het podium om het publiek mee te nemen in hun visie op netto positiviteit. Dagvoorzitter is Yvette Watson (The 2B Collective). ‘Paul Polman was een van de eerste CEO’s die de twee “losse onderdelen” profit en purpose bij elkaar heeft gebracht. Dat vraagt om leiderschap en visie.’

Keuzes

Er zit een groot gapend gat tussen ‘knowing’ en ‘doing’ constateert Ralph. Die mening deelt hij met het Impact Centre Erasmus. ‘Volgens de onderzoekers van ICE kunnen we gezamenlijk besluiten om Nederland voor het eind van het jaar CO2-neutraal te maken. Daarom ben ik blij dat Ruud Veltenaar gaat spreken over waarom we ons in dat gat laten verleiden, hoe we eruit kunnen komen en in de actiemodus raken.’ Ralph wijst er tot slot op dat je moet kunnen terugkijken naar het effect van je acties, kunnen meten wat je impact is. ‘We zijn straks bijvoorbeeld in staat om voor elk product te meten wat de voetafdruk is. Dat stelt ons in staat om betere keuzes te maken.’

Pittig

Volgens Folkert van der Molen, die als oprichter na twintig edities stopte met de organisatie van het Nationaal Sustainability Congres, wordt Purpose Day XL geen doorsnee congres. ‘Mensen gaan met de netto positieve gedachte huiswaarts, er wordt gestuurd op inspiratie. We willen blijvend impact maken met deze dag.’ Hij benadrukt dat ook de jongere generaties betrokken worden. ‘Hajar Yagkoubi gaat namens generatie Z met Paul Polman en Liesbeth Mol het gesprek aan over toekomstig leiderschap. Dat belooft een pittige discussie te worden.’ Naast een inspirerend hoofdprogramma zijn er praktijkgerichte themasessies over verscherpte verslaggeving, strategie bepalen, handige transitie-tools, klimaatneutraal worden, impact meten, purpose definiëren, en nog veel meer. Folkert: ‘Ook kun je in contact komen met de beste partijen die je kunnen helpen netto positief te worden op de “Purpose Fair”.’ 

Banners Purpose Day 17 scaled