Purpose day is geen gewoon evenement.

Het is een beweging, een community en een katalysator voor verandering. Sinds de eerste editie hebben we de grenzen verlegd van wat mogelijk is in de wereld van purpose-driven ondernemerschap en sociale impact. Onze missie is om een brug te slaan tussen visionaire leiders, innovatieve denkers en gepassioneerde doeners, en zo een krachtig platform te bieden voor het delen van kennis, inspiratie en actie.

Wij zijn hier om de noodzakelijke transitie naar een purpose gedreven economie te versnellen.

We geloven dat in de toekomst bedrijven zonder een positieve maatschappelijke impact geen bestaansrecht meer hebben. We bevinden ons in een beweging waar bedrijven gaan inzien dat ze een hogere ambitie moeten formuleren dan alleen de schade beperken. ‘Compenseren’ of ‘minder vervuilend worden’ zijn geen winnende strategieën helaas. We hebben bedrijven nodig die een positieve impact nastreven op mens en planeet.

De weg naar deze ‘nieuwe economie’ is geen makkelijke. We balanceren tussen gehechtheid aan het bestaande en vrees voor het onbekende. Dit is bij uitstek de tijd van de pioniers en koplopers

organisaties die laten zien hoe je purposevol kunt ondernemen. Purpose Day ondersteunt hen door events te organiseren die inspireren, activeren en verbinden. We noemen dat: Brandstof voor versnelling.

Inspireren

We streven ernaar om mensen te inspireren om een purpose-driven mindset aan te nemen en actie te ondernemen voor positieve verandering.

Verbinden

We willen een brug slaan tussen verschillende sectoren, disciplines en achtergronden en een diverse gemeenschap van changemakers samenbrengen.

Impact maken

We streven naar concrete acties en resultaten die een meetbare positieve impact hebben op zowel het bedrijfsleven als de maatschappij.

LEIDERS OVER PURPOSE

Al deze sprekers stonden op vorige edities van Purpose Day. We interviewden hen daarna...

DE OPRICHTER DE OPRICHTER DE OPRICHTERA

PurposeDay18032023SEB03626 Enhanced NR scaled uai

OVER DE OPRICHTER

Purpose Day is een initiatief van Ralph Zebregs, founder van De Droomfabriek. Toen hij een lezing van Frederic Laloux in 2016 bijwoonde, wist hij dat purpose de core van zijn werk moest worden. Sindsdien staat hij in de fik voor purpose en de nieuwe economie. Hij faciliteerde purpose journeys bij grote en kleine bedrijven, waaronder Unilever, De Vegetarische Slager, Deloitte en Hans Grohe.